"INWEST-EFEKT"

"INWEST-EFEKT"
Jacek Socha
ul. Westerplatte 9/11, 26-300 Opoczno
tel./fax (44) 755-21-53,
tel kom. 603-600-460
e-mail: inwestefekt@wp.pl

Firma INWEST-EFEKT

Działalność INWEST-EFEKT jako jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez mgr. inż. Jacka Sochę rozpoczęła się w 17 stycznia 1994r. W 2014 roku firma obchodzi 20-lecie swojej działalności.

Firma oferuje szeroki zakres usług specjalistycznych dotyczących nieruchomości, w tym: wyceny nieruchomości oraz przedsiębiorstw, opinie o wartości odszkodowania i utraconych korzyści, inwentaryzacje, analizy rynku, operaty wyodrębnienia samodzielnych lokali oraz opinie o stanie technicznym budynków. Oferujemy również szeroki zakres usług budowlanych w tym przeglądy techniczne budynków i budowli.

Biuro Usług Inwestycyjnych Projektowych i Wyceny Nieruchomości INWEST-EFEKT - jednoosobowa działalność gospodarcza, funkcjonująca w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2185, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Opoczno w Urzędzie Miejskim w Opocznie Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych. Początek rozpoczęcia działalności gospodarczej: 17 styczeń 1994r

mgr inż. Jacek Socha – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 780. Posiada certyfikat Recognised European Valuer, inżynier budownictwa, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr BP.IV-10220/34/79. Biegły sądowy z dziedziny wyceny nieruchomości, wyceny służebności przesyłu oraz wyceny przedsiębiorstw a także biegły sądowy z zakresu budownictwa.